ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ